Acte necesare

 pentru înscrierea în cadrul Seminarului Teologic Eparhial ”Sfântul Ioan Evanghelistul”,

 Cluj-Napoca, Romania

 

 1. Cerere de a fi primit în Seminar (de mână);
 2. Cerere dispensă de vârstă (daca este cazul);
 3. CV;
 4. Formularul de înscriere on-line: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/Acesta poate fi completata și la facultate;
 5. Formular de înscriere(Tip 1) și confirmare (Tip 2). (Acestea pot fi completate la facultate);
 6. Diplomasau Adeverință de Bacalaureat și foaia matricolă, în original și în copie pentru a fi legalizate la facultate pentru candidații care solicită locuri bugetate. Pentru candidații care solicită locuri cu taxă este suficientă depunerea unei copii ce se poate legaliza la facultate pe baza actului original,
 7. Certificat de naștereîn copie și originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 8. Carte de identitateîn copie;
 9. Certificat de Botez si  7Mir (doar pentru admiterea in cadrul Seminarului Teologic)
 10. Certificat de căsătoriesau alte acte care modifică numele în copie și originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 11. Cazier judiciar
 12. Recomandare din partea preotului paroh
 13. Adeverință medicală tip(în original), din care să rezulte că sunt apți pentru facultate.
 14. Două fotografii 3⁄4 cm;
 15. Diplomă de licență/absolvireîn original și copie pentru a fi legalizată la facultate, pentru candidații care doresc să urmeze o a doua facultate;
 16. Adeverință/Adeverințecare să ateste numărul de ani bugetați sau cu taxă urmați în sistemul universitar românesc;
 17. Declarație privind studiile universitareefectuate în sistemul universitar de stat din România. (Poate fi completata și la facultate);
 18. Chitanța de achitare a taxei de admitere admitere 80,00 lei(taxa de procesare 30,00 lei și taxa de înscriere 50,00 lei) – (se achită la Casieria facultății);
 19. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidații ce solicită acest lucru în condițiile Regulamentului de admitere;
 20. Dosar plic.