Istoricul Seminarului Teologic

Istoria Seminarului Teologic este strâns legată de istoria Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi în mod particular a Eparhiei de Cluj-Gherla. Astfel, prin Bula Ad Apostolicam Sedem din 26 noiembrie 1853 a fost înfiinţată Eparhia Greco-Catolică de Gherla, încredinţată păstoririi Episcopului Ioan Alexi, iar în luna noiembrie a anului 1858, în baza Decretului ministerial 21995 /3262, se deschid cursurile Seminarului Teologic.

Denumirea iniţială a Seminarului a fost aceea de Academie Teologică şi a funcţionat în oraşul Gherla până la data de 12 noiembrie 1931. Apoi, în urma mutării de la Gherla la Cluj a sediului Episcopiei, Academia  Teologică a fost transferată în noul oraş de reşedinţă al Episcopiei.

Academia Teologică Greco-Catolică din Cluj-Napoca a funcţionat până în anul 1948, când, în urma Decretului nr. 358 din 1 decembrie 1948, emis de guvernul comunist, Biserica Română Unită cu Roma a fost desfiinţată în mod abuziv şi scoasă în afara legii. Episcopul Iuliu Hossu, păstorul Eparhiei de Cluj-Gherla între anii 1917-1970,  împreună cu toţi profesorii şi cu o parte dintre studenţii Academiei Teologice au fost arestaţi. În aceste condiţii învăţământul teologic greco-catolic a încetat să mai funcţioneze în cadre instituţionalizate.

Începând cu anul 1951, pe toată perioada dominaţiei politice a regimului comunist în România, conducerea Bisericii Greco-Catolice a organizat un învăţământ teologic clandestin pentru formarea preoţilor. În ciuda sentinţelor de condamnare a unora dintre profesori şi studenţi, această activitate clandestină a continuat, luând amploare după anul 1973.

O dată cu căderea regimul comunist din România, la sfârşitul anului 19 89, învăţământul teologic greco-catolic şi-a recâştigat legalitatea prin Hotărârea Guvernului nr. 1221 din 22 noiembrie 1990. Câţiva ani mai târziu, prin Hotărârea Guvernamentală nr. 442 / 10 august 1998, fosta Academie Teologică a Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla a obţinut din partea Ministerului Educaţiei Naţionale autorizaţie de funcţionare provizorie, sub numele de Institutul Teologic Greco-Catolic Cluj-Gherla din Cluj-Napoca.

În anul 1999, Institutul Teologic a început procesul de integrare înUniversitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în cadrul Facultăţii de Teologie Greco-Catolică. Ca urmare a procesului de integrare în UBB, în anul 2003  Institutul Teologic îşi pierde calitatea de instituţie juridică laică, continuând să funcţioneze până în prezent ca instituţie bisericească în cadrul Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolice de Cluj-Gherla sub denumirea de Seminarul Teologic Eparhial “Sf. Ioan Evanghelistul”.

 

 

Rectorii Seminarului 

Călin Ioan BOT (rector între 2000-2002; 2005 – 2017)  s-a născut în 1970 la Surduc (Sălaj). Urmează studiile teologice la Cluj (1991-1995). În 1995 este hirotonit preot celibatar și numit formator, iar mai apoi rector al Institutului Teologic din Cluj (2002). Între 2002-2005 continuă studiile la Roma. Iar din 2005 devine rector al Seminarului Teologic Eparhial.

 

Florin BOZÂNTAN (rector între 2002-2005) s-a născut în 1968 la Dej (Cluj). Urmează studiile teologice la Cluj (1991-1995). Este hirotonit preot casătorit în 1996 la Dej. Obține doctoratul în teologie (2002). Între 2002-2005 este rector al Seminarului din Cluj.

 

Eugen POPA (rector între 1990-2000) s-a născut în 1913 la Hăşdate (Turda). Urmează studiile teologice la Roma, între 1930-1936, luându-şi licenţa în teologie şi doctoratul în morală. Este hirotonit preot celibatar în 1935, iar din 1940 devine profesor la Academia de Teologie din Blaj. În octombrie 1948 este arestat, iar între 1950-1955 este întemnițat la închisoarea din Sighet, fără să fie oficial judecat. Își continuă misiunea de preot în clandestinitate. Din 1990 devine profesor de morală şi primul rector al Institutului Teologic „Sfântul Ioan Evanghelistul”. Moare în 2005.

 

Între anii 1948-1990 activitatea Seminarului Teologic a fost suspendată datorită desfiinţării Bisericii Greco-Catolice Române şi scoaterii ei în afara legii.

 

Nicolae PURA (rector între 1947-1948) s-a născut în 1913 la Căşeiu (Cluj). Începând cu 1932 urmează studiile teologice la Cluj și din 1934 la Roma. Este hirotonit preot celibatar în 1938 la Roma. Din 1940 este numit spiritual la Academia Teologică, iar din 1947 canonic de Cluj-Gherla și rector. Între 1953–1955 a fost în detenție. Moare în 1981.

 

Gheorghe VIDICAN (rector între 1924-1947) s-a născut în 1886 la Căianul Mic (Bistriţa-Năsăud). Urmează studiile teologice la Budapesta. Este hirotonit preot celibatar în 1914, când obține şi doctoratul în teologie. În 1924 devine canonic de Gherla şi este numit rector al seminarului. Sub conducerea sa Academia de Teologie este transferată la Cluj (1931). Moare în 1971.

 

Grigorie POP (rector între 1911-1924) s-a născut în 1859 la Babţa (Satu-Mare). Între 1878-1882 urmează studiile teologice la Gherla. Este hirotonit  preot căsătorit în 1882, fiind numit administrator parohial în  parohia Acâş (Sălaj) și paroh în Unimăt (1894). În 1910 devine canonic de Gherla, iar din 1911 este numit rector al Seminarului din Gherla. Moare în 1942.

 

Ioan GEORGIU (rector între 1893-1911) s-a născut în 1851 la Strâmbu (Cluj). Urmează studiile teologice la Budapesta absolvindu-le în 1875. Este hirotonit preot celibatar în 1877 şi numit paroh la Târgu Lăpuş. Între 1878-1893 este spiritual al Seminarului din Gherla, unde introduce şi sistematizează exerciţiile spirituale după modelul celor din seminarul de la Budapesta. În 1893 este numit canonic de Gherla și rector al Seminarului până în 1911, când preia administraţia interimară a eparhiei în calitate de vicar capitular. Moare în 1922.

 

Eusebiu CARTICE (rector între 1888-1893) s-a născut în 1836 la Dumbrăviţa (Baia Mare). Urmează studiile teologice la Viena. În 1862 este hirotonit preot căsătorit, fiind numit profesor la seminarul din Gherla. Din 1882 devine vice-rector şi prefect de studii. În 1888 este numit canonic de Gherla și rector al seminarului. Moare în 1893.

 

Demetriu COROIANU (rector între 1874-1888) s-a născut în 1814 la Aşchileul Mare (Cluj). Urmează studiile teologice la Blaj, absolvindu-le în 1837. Este hirotonit preot căsătorit în 1841 şi numit paroh în Bobota (Sălaj). Din 1855 este promovat ca ecleziastic și vicar foraneu al Silvaniei, iar în 1873 devine canonic de Gherla. Moare în 1891.

 

Ştefan BILŢIU (rector între 1858-1874) s-a născut în 1814 la Chiuzbaia (Baia Sprie). Între 1830-1835 urmează studiile teologice la Trnava (Slovacia). Este hirotonit preot căsătorit în 1837 şi numit administrator parohial la Mocira (Baia Mare). Devine canonic de Gherla în 1857 și primul rector al seminarului nou-înfiinţat din Gherla (1858), contribuind decisiv la organizarea instituţiei. Moare în 1896.