Seminarul Teologic este instituţia ecleziastică de formare a viitorilor preoţi ai Eparhiei de Cluj-Gherla. Este înfiinţat şi funcţionează sub autoritatea episcopul eparhial, în conformitate cu CCEO, can. 334 §1.

Seminarul Teologic este comunitatea formativă care reuneşte tineri absolvenţi de liceu (cu bacalaureat), ce manifestă semne ale vocaţiei, dornici şi liberi în alegerea de a deveni preoţi.

 

Misiunea Seminarului este aceea de a forma noi preoţi după exemplul lui Hristos Bunul Păstor.

În acest scop Seminarul:

  • însoţeşte seminariştii în itinerarul de discernământ vocaţional;
  • prin intermediul vieţii liturgice, sacramentale, îndrumare spirituală şi rugăciune personală, oferă condiţiile necesare pentru o experienţă de intensă viaţă spirituală, în deplină sintonie cu Biserica;
  • garantează un stil de viaţă comunitară care să favorizeze relaţii autentice de frăţietate şi să dezvolte spiritul apartenenţei la Biserica particulară;
  • favorizează maturizarea unor personalităţi echilibrate şi consistente, capabile să medieze întâlnirea oamenilor cu Dumnezeu;
  • cultivă creşterea în spiritualitatea preotului eparhial, centrată pe caritatea pastorală;
  • oferă, în colaborare cu Facultatea de Teologie, mijloacele necesare pentru o temeinică formare intelectual-doctrinară şi culturală necesare slujirii pastorale;
  • formează candidaţii în slujirea pastorală, pregătindu-i să-şi asume responsabilitatea păstoririi unei comunităţi, colaborând în acest sens cu diferite parohii şi asociaţii socio-caritative de pe teritoriul eparhiei.